Du er her: 

Vejkirke

Sædden kirke er med i "Vejkirker og andre åbne kirker".

I 2019 er det 19. gang, at Kirkefondet udgiver disse brochurer over vejkirker og andre åbne kirker i Danmark. Der er igen i år 431 kirker fordelt udover hele landet, der har valgt at være med i brochurerne.

I 2015 blev cykelvenlige vejkirker introduceret, der betyder, at der her vil være et sted, hvor man må stille sin cykel, få fyldt sin vandflaske, og der vil være en cykelpumpe til rådighed. Der er lige nu over 150 kirker, der er cykelvenlige; Sædden Kirke er en af dem.

I 2016 blev Den Danske Klosterrute indtegnet på kortene, og de kirker, der ligger på ruten har fået et symbol. Læs mere om Den Danske Klosterrute på www.klosterruten.dk.

I 2017 blev Hærvejen også tegnet ind, og de kirkerne på den er markeret med et symbol. Find ruter og læs mere på www.haervej.dk.

Og som noget nyt i år er Den Danske Pilgrimsrute blevet tegnet ind på kortene  i begge brochurer, og kirkerne langs den har fået et nyt symbol. Læs mere om ruten på www.santiagopilgrimme.dk

Der er også et symbol ved de kirker, der er med i Nationalmuseets lydguide "Øret til væggen" om kalkmalerier, der kan downloades til din smartphone via App Store eller Android Marked. Læs mere hér.

Brochurerne findes som sædvanlig i 2 udgaver: én for Jylland med 226 kirker og én for øerne (Sjælland, Fyn og de øvrige øer) med 205 kirker. Brochurerne kan fås i de deltagende kirker, på biblioteker, turistbureauer, campingpladser, vandrerhjem, motorvejsstationer, udvalgte museer mv. De kan også ses og downloades fra www.vejkirker.dk.

I brochurerne kan man se kirkernes beliggenhed. Der er en kørselsvejledning og oplysninger om bl.a. kirkernes åbningstider, seværdigheder, faciliteter, koncerter og arrangementer, kontaktpersoner og hjemmesideadresser.

I nogle af kirkerne vil der være personale eller frivillige, som er til rådighed med oplysninger om kirken og måske byder på en kop kaffe e. lign. I kirkerne vil der være fremlagt oplysninger om kirken og sognet, og de fleste steder vil der være en bibel eller salmebog m.m. til rådighed til personlig fordybelse og andagt. Læs mere om dit besøg i Sædden Kirke hér 

Mange bruger brochurerne, når de tager rundt på ture i Danmark. Formatet gør det nemt at have brochurerne liggende i handskerummet. Oplysninger om kirkernes adresser gør det nemt at indtaste adressen på sin GPS.
Ønsker du at finde kirkernes adresser på mere deltaljerede kort eller deres GPS-koordinater eller se fotos af kirkerne henviser vi til hjemmesiden www.korttilkirken.dk.

Planlægger du at tage på tur med børn eller børnebørn, har Nanna Lønne Votborg skrevet en rigtig god artikel til hjemmesiden "Sjov for børn" om vejkirker, og om hvordan man kan forberede besøg i en kirke med børn. Læs artiklen her.

Det er Kirkefondet, der udgiver disse brochurer over vejkirker og andre åbne kirker i Danmark. Brochurerne er atter i 2019 illustreret og layoutet af tegner og grafiker Kim Broström.


Baggrund

Begrebet »vejkirke« stammer fra Sverige og Norge, hvor mange kirker i nærheden af større veje gør sig særlige anstrengelser for at byde vejfarende indenfor, specielt i sommertiden. Vejkirkerne er åbne i dagtimerne, som regel med frivillige »kirkeværter« og ofte med servering af the, kaffe eller saft, ligesom der nogle steder holdes faste andagter i ugens løb.
Det er blevet mere og mere almindeligt, at folk gerne vil benytte kirkerummet uden for de faste gudstjenestetider til personlig andagt, eftertanke eller blot for at få nogle minutters stilhed i en travl hverdag. Dette gælder også, selv om kirken ikke ligger ved befærdede veje i en by. Derfor taler man om »vejkirker og andre åbne kirker«.

Vejkirke 2019_Jylland

Vejkirke 2019 Øerne