Lån/leje af lokaler

Henvendelse om lån/leje af lokaler ved Sædden Kirke skal ske til kordegn Anders C. Bjørnshave-Hansen.

Sædden Kirke har affaldssortering. Læs mere hér.