Hjemmeside / Infoskærm

Hjemmeside
Sædden Kirkes hjemmeside har til formål at informere om kirken og sognet, gudstjenesterne og de mange aktiviteter i kirken.

Siden skal endvidere være en let indgang til at finde frem til kirkens personale.

Infoskærm
Sædden Kirke har en "elektronisk opslagstavle", hvor bl.a. kirkens egne arrangementer/aktiviteter annonceres.

Ud fra en konkret vurdering (tid/plads og indhold) er det muligt at få eksterne arrangementer ol. på infoskærmen, Materialet skal afleveres/mailes som pdf-fil (liggende A3).

Webmaster
Henvendelser med spørgsmål om og kommentarer til hjemmesidens redaktionelle indhold samt materiale til infoskærmen skal rettes til børne- og ungemedarbejder Henriette Schertz Lauridsen.