Affaldssortering

AFFALDSSORTERING PR. 01.02.2017 - ERHVERV

I kirken sorterer vi affald for at sikre lovlig, miljørigtig og optimal håndtering af affald og alle genanvendelige materialer.

Kirken har en erhvervsaftale - og ikke en privataftale - og sorteringen er derfor anderledes end den, som mange kender hjemmefra.

Vi har følgende 5 containere:
BLÅ container i kapelgården til GRØNT AFFALD
SORT container i haven/ved sofaerne - mærket GLAS
GRØN container i haven/ved sofaerne – mærket DÅSER
GRØN STOR container i haven/ved sofaerne – mærket PAP/PAPIR
SORT container "bag lågen" ved toiletterne til alt andet affald

Vi håber og tror på, at alle vil bakke op omkring affaldssorteringen.

Er der spørgsmål, er I meget velkomne til at kontakte kirketjener Tina Aagaard.

Affaldssortering februar 2017.pdf