Øvrige lokaler

Fra det store våbenhus med venterummet som en midtsamlende arkitektonisk skulptur føres man ind i de forskellige lokaler, som anvendes til konfirmationsforberedelse, foredragsvirksomhed og korarbejde m.m.

Her er også kontorer til kordegn, organist og kirketjener samt et veludstyret køkken.

Desuden fører en dør direkte til kirken fra Sædding Centret.