Klokkerne

I kirketårnet er der ophængt 3 store klokker.

Klokkerne er støbt af det velrenommerede, hollandske klokkestøberi Royal Eijsbouts (Koninklijke Eijsbouts) i 1978. Klokkerne er leverede og ophængte af klokkeleverandøren Thubalka, Vejle, som også har monteret det automatiske klokkeringningssystem.
Klokkerne hænger i vuggebom.

Inskriptionerne på de tre klokker er fra salmen "Klokken slår, tiden går" (DDS 399). "Troen på ordet sin prøve står" (vers 1), "Håbet Guds børn dog fejl ej slår" (vers 2) og "Kærligheden ej tæller år" (vers 3). Salmen har hentet tro, håb og kærligheds-budskabet fra Paulus, Første Korintherbrev, kapitel 13, vers 13: Så bliver da tro, håb, kærlighed, disse tre. Men størst af dem er kærligheden.

Klokke I: Ringeklokke med krone, slagtone G1, diameter 1038 mm, anslået vægt 690 kg.

Fri indskrift på klokkens side:

KLOKKEN SLÅR
TIDEN GÅR
TROEN PÅ ORDET SIN PRØVE STÅR


Klokke II: Ringeklokke med krone, slagtone A1, diameter 925 mm, anslået vægt 485 kg. 

Fri indskrift på klokkens side:

KLOKKEN SLÅR
TIDEN GÅR
HÅBET GUDS BØRN DOG FEJL EJ SLÅR


Klokke III: Ringeklokke med krone, slagtone C2, diameter 778 mm, anslået vægt 285 kg. 

Fri indskrift på klokkens side:

KLOKKEN SLÅR
TIDEN GÅR
KÆRLIGHEDEN EJ TÆLLER ÅR

Fast indskrift på alle tre klokkers skuldre:

TIL GUDS ÆRE OG SÆDDEN MENIGHEDS TJENESTE STØBT ÅR 1978 AF KONINKLIJKE EIJSBOUTS I HOLLAND

Læg mærke til, vi får oplyst til hvilken kirke, at klokken er støbt samt navnet på klokkestøberiet og støbested.

Alle tre klokker er forsynet med et udsmykningsbånd omkring klokkens skulder, som består af stiliserede palmeblade.

Tårnet er dimensioneret til også at bære et klokkespil.

Klokkernes brug:
Klokkernes brug kan deles ind i 4 hovedkategorier:

1)morgen- og aftenringning

2)

ringning, der kalder til gudstjeneste. Hvor ringningen fra gammel tid er et kald til kirke, er de 3 x 3 bedeslag lejlighed til en sidste stemmen sindet til ro, inden gudstjenesten går i gang. Bedeslagene er måske oprindelig en bøn for Faderen, Sønnen og Helligånden, og finder sted på den største og dybeste klokke.

3)

kimning, der er udtryk for glæde, og som bruges i forbindelse med højtiderne
4)statslige og Kgl. meddelelser og advarsler. Advarselsringning, hvis sirenen er ude af drift. Klokkerne ringede f. eks. v. H.K.H. Prins Henriks bisættelse.

Ad 1) morgen- og aftenringning
Klokke 1 og 2 er koblet på et ur, der sørger for morgenringning kl. 8.00 og aftenringning kl. 18.00 året rundt. Der ringes i 5 minutter, hvorefter bedeslagene følger: 3 x 3 langsomme slag med klokke 1.

Ad 2) ringning til gudstjeneste
Der kaldes til gudstjeneste med klokkerne efter et helt bestemt system:

Til højmesse ringes der en time før i 5 minutter med klokke 3. Dette vil som oftest være kl. 9.00. 30 minutter før højmessen (som oftest kl. 9.30) ringes med klokke 3 og 2. Fem minutter før (som oftest kl. 9.55) ringes med klokke 3, 2 og 1; derefter ringes bedeslag med klokke 1. Højmesserne ligger udelukkende på helligdage.

Til andre gudstjenester ringes der 30 minutter før med klokke 2. Fem minutter før ringes med klokke 2 og 1; derefter ringes bedeslag med klokke 1.

Til andagt ringes der fem minutter før med klokke 2 og 1; derefter ringes bedeslag med klokke 1.

Til bisættelse ringes der fem minutter før med klokke 1. Mens kisten bæres ud fra kirken, ringes med klokke 2 og 1. Når kisten er anbragt i rustvognen, ringes bedeslag med klokke 1.

Til begravelse ringes der fem minutter før med klokke 1. Mens kisten bæres ud fra kirken, og mens følget slutter op i bilerne bag rustvognen, ringes med klokke 2 og 1. Derefter ringes bedeslag med klokke 1.

Til vielse eller kirkelig velsignelse ringes der med klokke 2 og 1, mens bruden ankommer til kirken. Der ringes bedeslag med klokke 1 umiddelbart inden, at bruden går ind.

Ad 3) kimning
Når der kimes, slår en hammer på klokken i hurtigt tempo. Dette er i modsætning til, når der ringes, hvor en knebel anslår klokken i takt med, at klokken vugger frem og tilbage – i vuggebom. Der er i Sædden Kirke påsat elektrisk kimeanordning. Slagene følger tæt efter hinanden på klokke 3.

Der kimes 20-30 minutter på følgende dage:
Påskelørdag kl. 17.30
Påskedag kl. 9.35
Pinse lørdag kl. 17.30
Pinsedag kl. 9.35
Juleaftensdag kl. 10.35
Juleftensdag kl. 14.05
Juleaftensdag kl. 15.35
Juledag kl. 9.25

Ad 4) statslige og Kgl. meddelelser og advarsler
Ringes der i 15 minutter 4 langsomme slag med ½ minuts mellemrum, skal man gå indendørs og lytte til Danmarks Radio.