Kirkerummet

Indvendig er kirken lige så enkel i sin form som luthersk gudstjeneste og kristenliv er det. Funktion og form er fejet sammen til en helhed. Intet er til alene for et syns skyld.
Ved alteret står præsten midt i kirkerummet i tæt kontakt med menigheden.
Prædikestolen er udført i et kniplingsmønster i sten ligesom venterummet i våbenhuset og står lidt forfinet i forhold til det øvrige murværk, der ikke er afsyret og derfor er grovere og mere levende i sin struktur.
Den elektriske belysning giver i modsætning til dagslyset et lys uden skygger. Den består af 803 lamper, der uafskærmet tindrer over hele rummet som en stjernehimmel.
Rummet får dagslys fra ovenlysskakte, der ved hjælp af mørke sideflader er justeret således, at de lodrette strejflys i murens buer fremhæves.
Marmoralterbordet er 28 cm tykt og vejer 2,1 tons. Det er båret af to tykke marmorsøjler, der er forskelligt udformede, ligesom de to søjler i mange romanske kirkers sydportaler er det.
Prædikestolen er af akustiske grunde placeret i en af nordvæggens buer.
 

I Sædden kirke er der 350 faste pladser, heraf 100 på pulpituret. Ved særlige lejligheder kan antallet af pladser forøges med en del ekstra løse stole.

Indvendig er kirken lige så enkel i sin form, som luthersk gudstjeneste og kristenliv er det. Funktion og form er fejet sammen til en helhed. Intet er til alene for et syns skyld. Rummet er dannet af høje, ubrudte mure både for at opnå ro og intimitet og for at skærme de kirkelige handlinger fra den nære færdsel udenfor.

Kirken er et rum, hvor form, stof og lys i fællesskab danner en skulptur, man kan opholde sig i og omsluttes af på en måde, så man ikke blot er observerende, men inddrages i et engagement. Det er med til at gøre kirken til både gudstjenesterum og andagtsrum.

Døbefonten
er inspireret af vore gamle kirkers middelalderlige fonte. Sædden-fonten er et kvadratisk bassin med lidt større dybde i midten.

Prædikestolen
er af akustiske grunde placeret i en af nordvæggens buer. Den er udført i et kniplingsmønster i sten, ligesom venterummet i våbenhuset, og står lidt forfinet i forhold til det øvrige murværk, der ikke er afsyret, og derfor er grovere og mere levende i sin struktur.

Alteret
Marmoralterbordet er 28 cm tykt og vejer 2,1 tons. Det er båret af to tykke marmorsøjler, der er forskelligt udformede, ligesom de to søjler i mange romanske kirkers sydportaler er det. Ved alteret står præsten midt i kirkerummet i tæt kontakt med menigheden.

Alterudsmykningen
Lysestagerne, der samtidig er blomstervaser, er inspireret af gamle malmstager. Korset er udarbejdet af guldsmed Bent Exner. De 12 kugler, som er et billede pa Jesu disciple og på menigheden i dag, bæres af det store kors, som i midten rummer et lueforgyldt spejl, et billede på Kristus. Korset hviler i et pendul. Tid og evighed mødes over kirkens alter.

Lyset
Rummet får dagslys fra ovenlysskakte, der ved hjælp af mørke sideflader er justeret således, at de lodrette strejflys i murens buer fremhæves. Kun den midterste og største ovenlysskakt giver et stærkt og centralt lys med genskin fra alterets hvide marmor og de blanke messingstager.

Den elektriske belysning giver i modsætning til dagslyset et lys uden skygger. Den består af 803 lamper, der uafskærmet tindrer over hele rummet som en stjernehimmel. Den klare el-pære er ligesom dagslyset et byggemateriale, mens de mange ledninger er som "stivnet haglvejr" i den øverste dunkle del af rummet.

For arkitekterne er belysningen af afgørende betydning. Selv kalder de lyset "et guddommeligt materiale, som kan mere end alt andet stof her på jorden. I et godt kirkerum berører lyset vor følsomheds tangenter, åbner for sindets modtagelighed, transporterer og bærer en, så man på een gang svæver rundt i rummet, samtidig med at fødderne på stengulvet og øjet på vægfladen fortæller, hvor man er. Lyset forbinder en med himlen og den jordiske tilværelse. Det er ikke tilfældigt, at Jesus gang på gang taler om lyset. Derfor kan et rum skabt af lys blive et evangelisk rum, fri for falsk mysticisme, fyldt med guddommelig uudsigelighed - et godt evangeliskluthersk kirkerum."

Lysfadet
I lysfadet er der mulighed for at tænde et lys – for en du holder af - og måske bede en bøn.
Det store fad symboliserer et skib (den kristne menighed), der har kurs mod lyset (Jesus).
Fadet og stagen er lavet af det lokale glaskunstnerpar Elin og Henning Holmberg i 2006.
Kunstnernes tanke bag formen - som er et skibs grundform - var, at Sædden Kirke ikke har et kirkeskib hængende, som mange andre kirker har.