Kirkebygningen

En kirke skal efter traditionel opfattelse markere sig som en genkendelig del af landskabet eller bybilledet.

Det er imidlertid ikke tilfældet med Sædden kirke. Dens enkle, mursten anonyme ydre skyldes i nogen grad sammenhængen med Sædding Centrets neutrale bygninger, men det skyldes især den grundholdning hos arkitekterne, at ingen kan nøjes med at tage stilling til kirken som et ydre symbol. Kirke bliver der først, når form og funktion vokser sammen til en helhed.