Du er her: 

Om at synge med i kirken

"Guds engle der os lære bratat synge, som de sang i nat"

Selv om Harald Blåtand gjorde danerne kristne lige før år 1000, er det først godt 500 år senere, vi ser en dansk salmebog. Det sker i reformationstiden, hvor den tyske reformator Martin Luthers indfører læsninger, prædiken og som noget helt nyt: salmer på modersmålet.  Indtil da var gudstjenestens sprog - også i Danmark -  i det store hele latin, og lægmand måtte nøjes med at forstå kalkmalerierne. Mens man nu begyndte at synge salmer på tysk i de tyske kirker, indførtes og oversattes mange af Luthers salmer til dansk, og dansk salmedigtningskunst tog sin begyndelse.

Sammen med Gutenbergs bogtrykkerkunst var vejen nu beredt for Claus Mortensen Tøndebinders og Hans Olufsens Spandemagers salmebog fra 1528, som er den tidligst kendte salmebog med salmer på dansk.

Den evangelisk-lutherske gudstjenesteform er i høj grad baseret på menighedens aktive og fælles deltagelse i form af salmesang. Uden salmesang ingen gudstjeneste!

I salmebogen finder man salmer til sorg og glæde, til livets og dødens forhold. På kirkesprog siger man, at salmesangen er menighedens mulighed for bekendelse, anråbelse af Gud samt lovprisning til Gud og hele hans skaberværk. Den Danske Salmebog skulle med sine 791 salmer efter sigende være den mest omfangsrige i hele verden.

At synge eller musicere sammen skaber ifølge hjerneforskningen et forhøjet niveau af hormonet oxitocin i hjernen. Hormonet skaber fællesskabsfølelse, og kendes i øvrigt også fra fødsler, hvor det afgives i moderens hjerne, og hvor det er med til at skabe tilknytning til det nyfødte barn. At synge med på salmerne i kirken får dig altså til at føle større samhørighed med dem, du går i kirke med.

Organistens tips om at synge i kirken

Slå op i salmebogen
og følg med i teksten

Hver fugl synger med sit næb
Det er ikke X-factor eller Talentshow, når vi synger i kirken. Så hvis du ikke kan holde melodien eller synge rent, så syng med af hjertens lyst! Har du kun én tone i livet, så brug den. Så er det også meget nemmere at lære melodien… Koret synger med for at vise, hvor tekststavelserne sættes undervejs og holde sammen på tempoet. Koret vil gerne have selskab af din sang!

Beslut dig for at synge med på salmerne fra starten af - lad være at vente, til naboen starter.

Sid godt for at synge. Du har brug for luft for at kunne synge, så det er en fordel at sidde med rank ryg, så du får plads til at fylde lungerne. Løft også gerne salmebogen lidt ud fra kroppen. Lad halsen være lige, så stemmebåndene kan vibrere frit. Slap af i kæben og lad tungen komme frem i munden.

Når du ikke kender salmen - så syng med alligevel. Så får du den lært på ét eller andet tidspunkt.

Vær tålmodig. Måske kender du kun "Et barn er født i Betlehem". Og der findes 790 andre salmer i Den Danske Salmebog med 567 andre melodier (nogle melodier "genbruges" til flere salmer). Øvelse gør mester! Mange af melodierne kan også findes på nettet på www.lyttildanskesalmer.dk eller www.dendanskesalmebogonline.dk

Sæt dig sammen med
nogen, der synger godt med. Det gør det nemmere selv at synge med. Flyt bare plads undervejs.

Artiklens overskrift er vers 8 fra "Et barn er født i Betlehem", Den Danske Salmebog, nr. 104.

af Birgit B. Antonsen, organist ved Sædden Kirke