Du er her: 

Gudstjenester og kirkelige handlinger

På grund af den udbredte corona-smitte har regeringen udstedt nye restriktioner.

Kirken kan fortsat afholde gudstjenester og kirkelige handlinger, men det vil fremover ske under de skærpede krav, der oplyses i hovedpunkterne herunder: 

Reduceret deltagerantal ved gudstjenester og kirkelige handlinger
Ifølge de nye arealkrav skal der være 7,5 m2 pr. person i kirkerummet, og da der er 400 m2 i Sædden Kirke kan max. 53 personer ifølge de nye regler deltage i gudstjenester, eller kirkelige handlinger.

Varighed af gudstjenester og kirkelige handlinger
Gudstjenester og kirkelige handlinger må fremover kun vare max. 30 minutter og de skal gennemføres med overholdelse af de gældende retningslinjer om areal- og afstandskrav, udluftning, god hygiejne og mundbind.

Ingen fælles salmesang
Den fælles salmesang under gudstjenester og kirkelige handlinger undlades helt, og salmesangen overlades til kirkens kor.

Ingen nadverfejring
Vi har, af hensyn til smitterisikoen, og på biskoppernes opfordring, vurderet, at der i denne overgangsperiode ikke skal være altergang ved gudstjenesterne i Sædden Kirke. Dette for dels at reducere tiden, hvor vi er forsamlet i kirkerummet, og dels for at undgå unødvendig kontakt og færden i kirkerummet. 

Med venlig hilsen
Personalet, sognepræsterne og menighedsrådet ved Sædden Kirke


Har du brug for at tale med én - eller at komme i kirkerummet - kan du kontakte én af vores 4 præster - se kontaktoplysninger hér

Oprettet: 8/1-21

Del dette: