Du er her: 

Biskopper opfordrer til fælles klokkeringning hver aften kl. 17.00.

Sædden kirke følger biskoppernes opfordring - og fra og med i dag, onsdag den 25. marts, er aftenringningen derfor kl. 17.00. Morgenringningen vil fortsat være kl. 8.00.

”Biskopperne kommer samtidig også med en opfordring til os alle:
- Vi vil gerne tilskynde til, at vi under aftenringningen sammen tænker på og beder for de syge og alle dem, der passer og plejer dem, siger Henrik Wigh-Poulsen, biskop over Aarhus Stift, på vegne af biskopperne.

Det er en gammel skik, at klokkerne ringer for at minde om bøn og andagt. Den alvorlige situation, som landet befinder sig i, kan gøre meningen med klokkernes ringning endnu tydeligere.

- I denne særlige tid, hvor alle kirker er lukkede, og vi ikke kan holde gudstjenester om søndagen, gør vi opmærksom på, at klokkernes ringning hver dag fortæller os om kirkens budskab.

- For selvom det ikke er sært, at vi måske har mest travlt med at tænke på os selv og være bekymrede for vores nærmeste, så er det netop nu, at vi skal tænke på Gud og vores medmenneske og på alt det gode, der trods alt kommer til os hver eneste dag, siger Henrik Wigh-Poulsen.”

Den fælles aftenringning gælder så længe Corona-virus hærger, og indtil den normale hverdag er tilbage i Danmark.

Brug aftenringningen til at tænke på og bede for de syge og alle dem, der passer og plejer dem.

Morgen- og aftenringning i Sædden Kirke:
Ringningen er koblet på et ur, der automatisk sørger for morgen- og aftenringning året rundt. Der ringes i 5 minutter med klokke 1 og 2, hvorefter bedeslagene følger: 3 x 3 langsomme slag med klokke 1.
Læs mere om klokkerne hér

Del dette: