Du er her: 

Retningslinjer for kirkens brug under Corona-krisen

Folkekirken skal på lige fod med andre offentlige institutioner holde sine lokaler helt lukkede for offentligheden under Corona-krisen. Det gælder både kirker, sognegårde, uddannelsesinstitutioner og andre lokaler i Folkekirken.

De kirkelige handlinger er undtaget fra lukningen
Kirkelige handlinger, såsom bisættelser, begravelser, dåb og vielser kan dog gennemføres i Folkekirken, men de skal overholde kravet om, at højst 10 personer inklusive præst og kirkebetjening må deltage. 

Særligt om bisættelser og begravelser 
Begravelser og bisættelser i folkekirken skal ikke nødvendigvis overholde den faste deltagergrænse på i alt 10 personer, men der må maksimalt tillades adgang for 1 person pr. 4 kvm gulvareal i kirkens skib, således at der kan holdes behørig afstand til hinanden, og således at de gældende krav og anbefalinger fra sundhedsmyndighederne overholdes. 

Vi opfordrer til, at der er så få deltagere som overhovedet muligt, således at kun den nærmeste familie og pårørende deltager i handlingen i kirkerummet. 

Vi opfordrer til, at de pårørende tydeligt skriver i dødsannoncer, at kun inviterede deltagere kan være sikre på at få adgang til kirkerummet i forbindelse med begravelsen eller bisættelsen. 
Vi foreslår, at de pårørende, når Corona-epidemien har lagt sig, og når det igen er sikkert at mødes i større forsamlinger, kan invitere venner og bekendte til en sammenkomst i forlængelse af den kirkelige handling. På den måde vil det være muligt for venner og bekendte at vise deres deltagelse efterfølgende. 

Afslutningsvis opfordrer vi til, at man ikke forsamles i stort antal på kirkepladsen foran kirken som en erstatning for deltagelsen i den kirkelige handling i kirkerummet, da dette også er forbundet med risikoen for fortsat smittespredning. 

Vi står sammen ved at holde afstand! 

På forhånd tak!

Med venlig hilsen 
Sognepræsterne ved Sædden Kirke 
Sædden Sogns menighedsråd

Del dette: