Du er her: 

Sædden Kirke søger ny sognepræst

Det ledige embede er til besættelse fra den 1. juni 2020. Ansøgningen stiles til Kirkeministeriet, men skal sendes til Biskoppen over Ribe Stift, Korsbrødregade 7, 6760 Ribe eller pr. mail til kmrib@km.dk senest mandag den 13. april kl. 15.00.

Sædden Kirke, ligger i Sædding, som er en forstad til Esbjerg og er sognekirke for ca. 8973 medlemmer. Der venter en spændende stilling, med mulighed for at sætte dit eget præg og samarbejde med gode kollegaer. Der er pt. ansat 3 præster, 2 organister, 1 kordegn, 1 børne- og ungemedarbejder, 1 kirketjener og 1 rengøringsassistent.

Vi glæder os i dag over

 • meget velbesøgte gudstjenester og en engageret menighed
 • en aktiv kirke med mange aktiviteter, koncerter, legestue, sang- og emneaftner samt varierende gudstjenesteformer (højmesse, rytmisk gudstjeneste, international gudstjeneste samt børne- og unge gudstjenester)
 • et smukt kirkerum og gode menighedslokaler, der understøtter rigtig mange aktiviteter
 • en stor gruppe frivillige, som engagerer sig i kirkens arbejde og liv
 • et godt samarbejdende menighedsråd
 • et godt samarbejdsklima med dygtige og engagerede medarbejdere
 • gode relationer til det lokale kirkelige børne- og ungdomsarbejde, missionshuse, sognets institutioner og øvrige organisationer


Vi ønsker en præst

 • som deler kirkens vision og værdier
 • der forkynder evangeliet i øjenhøjde i et nutidigt sprog også til børn og unge
 • som vil udføre kerneopgaver, som gudstjeneste, minikonfirmander, plejehjemsgudstjeneste, dåb, konfirmationsundervisning og kirkelige handlinger samt andet præstearbejde
 • lyst til udvikling og nytænkning samt bidrag til fællesskabet
 • som er engageret i mødet mellem sognets beboere
 • som vil indgå i et tæt samarbejde med kirkens øvrige medarbejdere, menighedsrådet og de frivillige
 • som kan netværke og skabe tillidsfulde relationer til hele sognet


Der er ikke bopælspligt, men menighedsrådet ønsker en præst, der bor i området og deltager i byens liv. Menighedsrådet er indstillet på at være behjælpelig omkring bolig.

Få mere at vide ved at kontakte menighedsrådsformand Thomas Hansen, tlf. 2011 4667 eller en af sognepræsterne, som kan findes på www.saeddenkirke.dk.

Læs stillingsopslaget hér
Læs embedsbeskrivelsen hér

Del dette: