Du er her: 

Sangaften

Torsdag den 30. januar kl. 19.00 i kirkens mødesal

Ved første sangaften i Sædden Kirke i det nye år, er værten Ulla Ahlburg Madsen. Ulla Ahlburg Madsen er pensioneret gymnasielærer og har undervist på handelsgymnasiet, senere en del af Rybners Gymnasium, i næsten 40 år. Mestendels i faget engelsk. 

Ulla voksede op på Ewalds Allé, hvor hun gik på Rørkjær skole. Her fik Ulla glæden ved sangen og naturen fra sin folkeskolelærer, Olav Poulsen. Han var hendes lærer i næsten alle fag gennem  skoletiden. Han tog børnene med ud i naturen, nogle gange meget tidligt om morgenen, så de kunne se dagen vågne og høre fuglenes morgensang. Ulla siger: ”Vi sang meget i hans timer og han forklarede os med stor glæde om sangene og blomsterne.  Især “Op al den ting” og Olav Poulsens måde at fortolke den på gjorde indtryk på mig dengang, og jeg elsker stadig sangen.”

Mange år senere var Ulla medlem af Naturhistorisk Forening”, hvor Olav Poulsen stadig videregav sin store viden om og interesse for naturen.

Ulla mener ikke, hun synger specielt godt, men hun elsker at gå til højskolesang forskellige steder og nyder det fællesskab, der opstår gennem sangen. ”Og så fik jeg den tanke, at det kunne være spændende at få lov at være “vært” til sangaften i Sædding Kirke, hvor jeg blev gift og begge mine børn er døbt og konfirmeret.”

Ulla boede med sin familie i Sædding i 40 år. Så døde hendes mand pludseligt.

I dag bor hun i Sønderris med sin 2. mand på 6. år, og de nyder livet og naturen med stor taknemmelighed. F.eks. vandrer de i mange vandreklubber og glæder sig hver dag over naturen.


Ved flyglet: Organist Birgit B. Antonsen
Beværtning: 25 kr.

Datoer foråret 2020:
Torsdag den 27. februar kl. 19.00 - sognepræst Tage Kristian Kristensen
Torsdag den 26. marts kl. 19.00 - sognepræst Bent Skovhus

Del dette: