Du er her: 

Norden kalder - åbent afskedsbrev til den kristne kirke

Foredrag onsdag den 1. maj kl. 19.00 med Johan Christian Nord, forfatter, foredragsholder, tidl. valgmenighedspræst og cand.mag. i tysk og religionsvidenskab

I sommeren 2018 valgte Johan C. Nord at forlade sit embede som grundtvigsk valgmenighedspræst for - endelig - at vedstå sit hedenske grundsyn og bekende sig til Nordens eget åndsliv i nutidig form. I april 2019 udkommer bogen Norden kalder - åbent afskedsbrev til den kristne kirke, hvori Nord fremlægger en del af de overvejelser - og anfægtelser -, der nødvendiggjorde beslutningen.

Meningen med dette foredrag er at fortælle lidt af historien, som førte frem til bruddet og skrivningen af bogen. Håbet er, at det fortalte kan gøre gavn for dem, der har lyst til at lytte - uanset hvilke åndelige stier de selv måtte befinde sig på. Kort fortalt: Forhåbentlig behøver vi ikke at blive enige for få noget godt ud af hinanden.

Efter selve foredraget vil der være rig lejlighed til både at modsige den frafaldne og købe hans bog.

Del dette: