Du er her: 

Vision for Sædden sogn

Menighedsrådet har vedtaget en vision for Sædden Sogn:
• Forkyndelse
• Fællesskab
• Formidling af kristendom

Overordnet er det vores vision, som vi godt vil uddybe - nemlig:

At ethvert folkekirkemedlem må møde det kristne budskab regelmæssigt, må opfatte kirken som hans/hendes, må opleve den som betydningsfuld i hans/hendes families tilværelse, derfor må komme regelmæssigt i den, må være tiltalt at det, der foregår og opleve sig som en del af menigheden. Nemlig at gøre evangeliet tilgængeligt og nærværende og meningsfyldt for alle medlemmer af folkekirken, samt gøre kirkens fællesskab til et tilbud til alle. Det vil sige at skabe tillid mellem kirken og folk.