Menighedsrådsvalg 2020

I 2020 skal der være valg til menighedsrådet - og denne gang efter et nyt regelsæt og med nye procedure; en ny valgform, der er mere tidssvarende for at sikre den demokratiske legitimitet i folkekirken. Menighedsrådet er grundlaget for demokratiet i folkekirken.

Hovedreglen i den nye lovændring er, at valget sker som et personvalg på en valgforsamling - og ikke som hidtidig afstemningsvalg mellem to eller flere lister.

Du bestemmer, hvad din kirke kan

Vil du være med til at sætte dit præg på, hvad Sædden kirke skal de næste 4 år?
Så er menighedsrådsarbejdet lige noget for dig!

Vi vil gerne have et stærkt og repræsentativt menighedsråd. Vi vil gerne, at menighedsrådet afspejler hele sognet.
Alle, der har lyst til at deltage i det kirkelige arbejde i Sædden sogn, er mere end velkomne.

Valgperioden er 4 år. Menighedsrådsarbejdet er frivilligt arbejde uden aflønning.

Menighedsrådsarbejdet handler om at skabe de bedste vilkår for evangeliets forkyndelse eller sagt med andre ord, så handler det om at gøre en aktiv indsats i det lokale demokrati til gavn for den lokale folkekirke - Sædden Kirke.

Arbejdsopgaver i menighedsrådet ved Sædden Kirke er derfor spændende, mange og alsidige - bl.a.:
- Bestemmer aktiviteterne i sognet (børn/unge, familier, enlige, ældre/seniorer)
- Kirkens sociale arbejde
- Ansvarlig for kirkens økonomi og vedligeholdelse af bygninger
- Arbejdsgiver for kirkens medarbejdere (ikke præster)

Er du nysgerrig? Og vil du vide mere om Sædden Kirke; så klik rundt på vores hjemmeside
Læs mere om nuværende aktiviteter - nuværende menighedsråd - nuværende vision - kirkebygningen - personale

Resultatet af menighedsrådsvalget 2020

Følgende er på valgforsamlingen 15. september 2020 valgt til menighedsrådet:

 1. Birthe Melstrup
 2. Eline Smedegaard Pedersen
 3. Elisabeth Kristine Moth Nielsen
 4. Henny Pia Dobrick
 5. Torben Michael Koch Andersen
 6. Benjamin Pepijn Veldboom
 7. Else Kierulf Dahl
 8. Michaela Lydiksen
 9. Gert Skovdal
 10. Allan Blom Nielsen
 11. Hanne Scherning Sandbæk
 12. Steen Boberg Christiansen
 13. Sigrid Olesen

Eventuelle suppleanter:

 1. Lasse Skovsgaard Clausen
 2. Dora Kristensen Pedersen

Der er ikke inden fristen den tirsdag den 13. oktober 2020 afleveret yderligere kandidatlister - og afstemningsvalg skal derfor ikke finde sted.

Det nye menighedsråd skal, inden funktionsperioden begynder (dvs. inden 1. søndag i advent), konstituere sig.