Menighedsrådsvalg 2020

I 2020 skal der være valg til menighedsrådet - og denne gang efter et nyt regelsæt og med nye procedure; en ny valgform, der er mere tidssvarende for at sikre den demokratiske legitimitet i folkekirken. Menighedsrådet er grundlaget for demokratiet i folkekirken.

Hovedreglen i den nye lovændring er, at valget sker som et personvalg på en valgforsamling - og ikke som hidtidig afstemningsvalg mellem to eller flere lister.

Du bestemmer, hvad din kirke kan

Vil du være med til at sætte dit præg på, hvad Sædden kirke skal de næste 4 år?
Så er menighedsrådsarbejdet lige noget for dig!

Vi vil gerne have et stærkt og repræsentativt menighedsråd. Vi vil gerne, at menighedsrådet afspejler hele sognet.
Alle, der har lyst til at deltage i det kirkelige arbejde i Sædden sogn, er mere end velkomne.

Valgperioden er 4 år. Menighedsrådsarbejdet er frivilligt arbejde uden aflønning.

Menighedsrådsarbejdet handler om at skabe de bedste vilkår for evangeliets forkyndelse eller sagt med andre ord, så handler det om at gøre en aktiv indsats i det lokale demokrati til gavn for den lokale folkekirke - Sædden Kirke.

Arbejdsopgaver i menighedsrådet ved Sædden Kirke er derfor spændende, mange og alsidige - bl.a.:
- Bestemmer aktiviteterne i sognet (børn/unge, familier, enlige, ældre/seniorer)
- Kirkens sociale arbejde
- Ansvarlig for kirkens økonomi og vedligeholdelse af bygninger
- Arbejdsgiver for kirkens medarbejdere (ikke præster)

Er du nysgerrig? Og vil du vide mere om Sædden Kirke; så klik rundt på vores hjemmeside
Læs mere om nuværende aktiviteter - nuværende menighedsråd - nuværende vision - kirkebygningen - personale

Offentligt orienteringsmøde tirsdag den 18. august kl. 19.00

Orienteringsmødets formål er at sikre åbenhed og skabe interesse om menighedsrådsarbejdet og give information om menighedsrådsvalget.

På orienteringsmødet skal menighedsrådet bl.a. orientere om arbejdet i den forløbne funktionsperiode, regnskab og budget, kommende opgaver, datoer og regler for valgforsamlingen og antallet af kandidater, der skal vælges til menighedsrådet (Sædden sogn: 13 stk.).
Mødet er offentligt, og alle interesserede har adgang til at deltage i mødet.

Så er du nysgerrig på, hvad menighedsrådet laver i Sædden kirke, hvilke aktiviteter de arrangerer og hvordan du kan stille op til menighedsrådsvalget, så skal du møde op til det offentlige orienteringsmøde 18. august 2020 kl. 19.00.

Valgforsamling tirsdag den 15. september kl. 19.00

På valgforsamlingen afholdes valget til menighedsrådet. Valgforsamlingen er offentlig, men det er alene medlemmer af folkekirken, der er over 18 år, der har valgret på valgforsamlingen.
Opstilling og valg af kandidater foregår på mødet. Valgbar er ethvert medlem af folkekirken, der er fyldt 18 år og har dansk indfødsret eller har haft fast bopæl i riget uafbrudt i et år forud for valgdagen.

Kandidater præsenterer sig; der er mulighed for debat. De stemmeberettigede gennemfører en skriftlig hemmelig afstemning om de opstillede kandidater. 
Resultatet af afstemningen afgør, hvem der er valgt til menighedsrådet.

Så ved at møde op til valgforsamling 15. september 2020 kl. 19.00, er du med til at vælge retningen for kirkens arbejde i Sædden sogn. Enten ved at være med til at vælge, hvem der skal sidde i menighedsrådet blandt de opstillede kandidater eller ved selv at stille op som kandidat.