Du er her: 

Menighedsrådsudvalg

Menighedsrådet har nedsat følgende udvalg til at varetage specielle områder:

Kirkeudvalg

Thomas Hansen - formand
Else Kierulf Dahl
Lis Moth Nielsen
Eline Smedegaard Pedersen

Valgudvalg

Thomas Hansen - formand
Lis Moth Nielsen
Steen Boberg Christiansen

IT-udvalg

Thomas Hansen - formand
Steen Boberg Christiansen
Præste-repræsentant
Tina Juhl Aagaard

Præstegårdsudvalg

Søren Assenholt Muff - formand
Birthe Melstrup
Eline Smedegaard Pedersen
Gert Skovdal

Underskriftbemyndigelse

Thomas Hansen
Birthe Melstrup

Kontaktudvalg

Lis Moth Nielsen - formand
Thomas Hansen
Birthe Melstrup
Else Kierulf Dahl
Eline Smedegaard Pedersen
Steen Boberg Christiansen

Kommunikationsudvalg

Henriette Schertz Lauridsen (webmaster) - formand
Birgit B. Antonsen
Tage Kristian Kristensen
Steen Boberg Christiansen
Michaela Lydiksen

Frivillige-udvalg

Bent Skovhus
Henny Dobrick
Hanne Scherning Sandbæk
Henriette Schertz Lauridsen

Børne- og ungemedarbejder udvalg

Gert Skovdal - formand
Henny Dobrick
Eline Smedegaard Pedersen
Carina Hansson
Henriette Schertz Lauridsen

Visionsudvalg (ad hoc)

Tage Kristian Kristensen
Thomas Hansen
Lis Moth Nielsen
Bent Skovhus
Henny Dobrick

Aktivitetsudvalg

Sigrid Olesen - formand
Else Kierulf Dahl
Gert Skovdal
Birthe Melstrup
Henny Dobrick
Søren Assenholt Muff
Steen Boberg Christiansen
Hanne Scherning Sandbæk
Dora Kristensen Pedersen
Michaela Lydiksen
Eline Smedegaard Pedersen
Bent Skovhus
Tage Kristian Kristensen

Kontaktperson til RAMS

Birgit B. Antonsen
Michaela Lydiksen

Kontaktperson til Børne- og Ungdomsudvalg

Gert Skovdal - formand

Repræsentant i bestyrelsen for Kirkekasserer Esbjerg/Fanø

Else Kierulf Dahl

Kontaktperson til plejehjem

Sigrid Olesen
Tina Juhl Aagaard
Jan Hansen

Kunstudvalg (ad hoc)

Eline Smedegaard Pedersen
Else Kierulf Dahl
Tina Juhl Aagaard

Desuden nedsættes der af og til ad hoc udvalg til at varetage kortvarige opgaver.