Regnskab

I henhold til cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. skal regnskaber for menighedsråd og provstiudvalgskasser offentliggøres på sogn.dk.

Regnskabet for 2017 for Sædden Sogns Menighedsråd kan læses hér.

Vil du vide mere?
Kirkeministeriet har udsendt vejledning "Læs og forstå et kirkeregnskab".

På sogn.dk kan du også finde budgetter og tidligere års regnskaber.