Du er her: 

Menighedsrådets opgaver

Menighedsrådets medlemmer afgiver erklæring på ære og samvittighed om at ville udføre det dem betroede hverv i troskab mod den danske evangelisk-lutherske folkekirke, så at den kan byde gode vilkår for den kristne menigheds liv og vækst.

Desuden er menighedsrådets opgave dels at varetage administrationen af kirkens ejendom og økonomi og dels at være arbejdsgiver for den del af personalet, som rådet har ansat.

Bekendtgørelse af lov om menighedsråd