Sognebåndsløsning

Et medlem af folkekirken kan ved sognebåndsløsning slutte sig til en sognepræst for en anden menighed end den, medlemmet tilhører.

Ønskes dette, rettes der henvendelse til den præst, man ønsker at løse sognebånd til.

Ved sognebåndsløsning skal man også tage stilling til, hvilken menighedsrådskreds man ønsker at stemme i - enten i menighedsrådskredsen i bopælssognet eller til den menighedsrådskreds, som sognebåndsløserpræsten tilhører.

Nærmere information fås hos præsterne.