Medlemsskab af Den Danske Folkekirke

Indmeldelse
Man bliver automatisk medlem af folkekirken, når man bliver døbt ind i den.

Hvis man er døbt med den kristne dåb, i udlandet eller i et anerkendt kristent trossamfund i Danmark, kan man ved skriftlig henvendelse blive optaget som medlem af folkekirken. Medlemmer af de nordiske og nordtyske landes kirker bliver automatisk medlem af den danske folkekirke ved bosætning i Danmark.

Konfirmander, som ikke er døbt i den danske folkekirke, men med den kristne dåb, bliver automatisk medlemmer af folkekirken ved konfirmationen.

Hvis man tidligere har været medlem af folkekirken, men man har meldt sig ud på et tidspunkt, kan man altid blive optaget igen. Man skal henvende sig skriftligt til kirkekontoret i det sogn, hvor man bor.

Udmeldelse
Hvis man ønsker at melde sig ud af folkekirken, kan man henvende sig skriftligt til kirkekontoret. Udmeldelsen skal indeholde fulde navn og cpr.nr. Det er valgfrit, om man vil skrive en begrundelse. Brevet skal være underskrevet og med dato. Herefter får man en ny fødsels og dåbsattest, hvoraf det fremgår, at man er udmeldt af folkekirken.

Man kan også rette personlig henvendelse på kirkekontoret, medbringende dåbsattest.

Ved udmeldelse fraskrives retten til at få foretaget kirkelige handlinger ved folkekirkens præster.