Faderskab

Mor og far er gift med hinanden
Hvis I er gift med hinanden, bliver faderskabet automatisk registreret i forbindelse med registrering af barnets fødsel.

Mor og far er ikke gift med hinanden
Hvis I ikke er gift med hinanden, er der forskellige muligheder for at få fastslået faderskabet.

Hvis I sammen ønsker at varetage omsorgen og ansvaret for barnet, skal I afgive en omsorgs- og ansvarserklæring senest 14 dage efter barnets fødsel. Faderskabet bliver derved fastslået, og I får fælles forældremyndighed. Erklæringen afgives med NemID på www.borger.dk.

Læs mere om andre muligheder for at få fastslåes faderskabet på www.personregistrering.dk eller www.borger.dk.

Hvis der ikke inden 14 dage efter barnets fødsel er modtaget en omsorgs- og ansvarserklæring, skal sagen sendes videre til Familieretshuset, der så rejser en faderskabssag.