Bryllup / kirkelig velsignelse

I kan blive viet ved en kirkelig vielse eller borgerligt hos kommunen (evt. med efterfølgende kirkelig velsignelse).

Enhver, som er medlem af folkekirken, har ret til at få foretaget en vielse i sit bopælssogn.
Det er dog også muligt, at vielsen kan finde sted i en anden kirke, som har særlig betydning for en af parterne.

Før vielsen skal I hos bopælskommunen indhente en prøvelsesattest, som dokumenterer, at I opfylder betingelserne for at indgå ægteskab. Prøvelsesattesten indhentes ved at udfylde en ægteskabserklæring med NemID på www.borger.dk; prøvelsesattesten er kun gældende i 4 måneder.

Vielse i Sædden Kirke
Hvis I ønsker at blive viet i Sædden Kirke, skal I kontakte kirkekontoret for bl.a. at aftale tidspunkt for vielsen.

Vielser i Sædden Kirke foregår som regel om lørdagen. Der er fastlagt tre tider: kl. 13.00, 14.30 og 16.00.
Vielse på andre tidspunkter kan kun ske efter nærmere aftale.

Prøvelsesattesten afleveres til kirkekontoret; gerne så snart I har modtaget den fra kommunen.

Kirkekontoret skal også have oplyst navn og adresse på vidnerne. Disse oplysninger skal kontoret have senest 14 dage før vielsen, gerne pr. mail.

Inden vielsen bliver brudeparret kontaktet af præsten angående en samtale. Under samtalen vil præsten bl.a. gennemgå vielsens forløb, herunder salmevalget. Hér kan du læse mere om valg af salmer.

Vidner
Til vielsen skal (ud over brudeparret og præsten) mindst 2 vidner være til stede.

Navneændring på bryllupsdagen
Ægtefæller beholder som hovedregel deres egne efternavne, når de gifter sig. De kan imidlertid tage hinandens mellem- og efternavne, hvis de er enige om det.

Et par, der ønsker navneændring på bryllupsdagen, skal ansøge om det digitalt på www.borger.dk, gerne i god tid, men senest 15 hverdage før vielsen.

Hvis ægtefællerne senere i ægteskabet ønsker at få samme efternavn, kan de benytte den almindelige blanket til navneændring.

Kirkelig velsignelse
Hvis I ønsker kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab, skal I kontakte kirkekontoret for bl.a. at aftale tidspunkt for velsignelsen.

En af jer eller begge skal være medlem af folkekirken.

Kirkelig velsignelse af par, der allerede er viet, foregår i kirken ved en handling, som på mange punkter ligner kirkelig vielse.

I vil blive kontaktet af præsten angående en samtale inden velsignelsen. Under samtalen vil præsten bl.a. gennemgå velsignelsens forløb.

På www.folkekirken.dk kan du læse mere om bryllup i folkekirken.