Du er her: 

Sædden Kirkes Kor

er et klassisk, blandet voksenkor på 4-16 medlemmer, bestående fortrinsvis af unge sangere mellem *16-35 år.
Koret ledes af kirkens 1. organist og kantor Birgit Bitsch Antonsen samt 2. organist Jan Hansen.

Koret fungerer fortrinsvis som kirkekor ved søndagens gudstjenester og højmesser. Herudover medvirker koret ved musikgudstjenester, blandt andet den særlige Alle Helgens Gudstjeneste første søndag i november. På almindelige søndage er der normalt mellem 4-7 sangere i koret, ved højtider og specielle anledninger flere. Der laves individuelle planer for, hvor ofte den enkelte korsanger medvirker om søndagen. Der aflønnes pr. tjeneste.

Ved kirkelige handlinger, plejehjemstjenester og gudstjenester på hverdage synger 1-2 korsangere, som er ansatte særskilt til dette arbejde. Ansættelsen af  disse to er med fast, månedlig aflønning med dertil hørende rådighedsforpligtelse.

Korsangerne er i besiddelse af trænede stemmer og nodelæsningsfærdighed, der gør, at der kan arbejdes med lidt sværere satser som f. eks. polyfone satser. Flere af korets sangere har/har haft sang som hovedfag på konservatoriet, men der er også plads til andre dygtige og motiverede sangere i koret. Det forventes, at en sanger kan bære sin egen stemme i en firestemmig korsats.

Føl i koret - er en nyere ordning for korsangere, der ønsker at synge med i koret, men som endnu ikke har opnået de fulde kvalifikationer hertil. Føllene har ikke de samme forpligtelser til indstudering hjemmefra som de øvrige korsangere, og der forlanges heller ikke, de kan bære en stemme alene. Føllenes aflønning afspejler dette. Føllene kan være under 16 år.

Korprøven foregår om søndagen før tjenesten/tjenesterne. Som oftest er der korprøve kl. 9.15. Ved særlige anledninger mødes man lidt tidligere. Forud for korprøven har korsangerne indstuderet deres stemme til motet m.m., samt forberedt salmerne. Der bliver ikke på korprøven brugt tid på salme-indstudering, men på musikalsk formning af motet m.m. Der arbejdes seriøst med musikken i en tone af gensidig respekt og sparring mellem sangerne indbyrdes og mellem sangere og korleder.

Der er altid plads til en dygtig sanger i koret, så hvis du er studerende på MGK, Musikkonservatoriet, er eller har været medlem af Konservatoriets Pigekor, Treenighedskirkens Drengekor eller et lignende kor på højt niveau, og/eller har andre musikalske og stemmetekniske kvalifikationer, er du meget velkommen til at rette henvendelse til én af organisterne. 

Som korsanger i Sædden Kirkes Kor vil man have mulighed for at få tildelt solo-opgaver.

Juleaftensdag er der tradition for, at kirkens ”gamle” korsangere mødes i kirken til julegudstjeneste og julehygge mellem julegudstjenesterne.

*føl kan være yngre