En at tale med

En at tale med
Præsterne ved Sædden Kirke står til rådighed for samtale. De har tavshedspligt. Henvendelse kan ske både personligt og pr. mail. Mail vil blive slettet efter besvarelse.

Præsterne ved Sædden Kirke er:
Bent Skovhus
Carina Hansson
Tage Kristian Kristensen
Christian Bogh