Vejkirke

Sædden kirke er med i "Vejkirker og andre åbne kirker".

I 2017 er det 17. gang, at Kirkefondet udgiver disse brochurer over vejkirker og andre åbne kirker i Danmark. Der er i år 415 kirker fordelt udover hele landet, der har valgt at være med i brochurerne. For 2 år siden blev cykelvenlige vejkirker introduceret. Det betyder et sted, hvor man må stille sin cykel, få fyldt sin vandflaske, og der vil være en cykelpumpe til rådighed; Sædden Kirke er en af dem.

Som noget nyt er Hærvejen i år tegnet ind på kortet i Jyllandsbrochuren, og kirkerne langs den har fået et hærvejssymbol, så turister til fods eller på cykel kan besøge kirkerne langs Hærvejen.

Brochurerne findes som sædvanlig i 2 udgaver: én for Jylland med 208 kirker og én for øerne (Sjælland, Fyn og de øvrige øer) med 207 kirker. Brochurerne kan fås i de deltagende kirker, på biblioteker, turistbureauer, campingpladser, vandrerhjem, motorvejsstationer, udvalgte museer mv. De kan også ses og downloades fra www.vejkirker.dk.
I løbet af foråret vil det på hjemmesiden blive muligt at søge på de enkelte vejkirker eller på symbolerne, så man f.eks. kan finde alle vejkirker med kalkmalerier eller cykelvenlige vejkirker. Hvis man har en smartphone, vil der også komme en mobil version, hvor man via sin GPS kan finde den nærmeste vejkirke etc.
 
I brochurerne kan man se kirkernes beliggenhed. Der er en kørselsvejledning og oplysninger om bl.a. kirkernes åbningstider, seværdigheder, faciliteter, koncerter og arrangementer, kontaktpersoner og hjemmesideadresser.
 
I nogle af kirkerne vil der være personale eller frivillige, som er til rådighed med oplysninger om kirken og måske byder på en kop kaffe e. lign. I kirkerne vil der være fremlagt oplysninger om kirken og sognet, og de fleste steder vil der være en bibel eller salmebog m.m. til rådighed til personlig fordybelse og andagt. Læs mere om dit besøg i Sædden Kirke hér
 
Mange bruger brochurerne, når de tager rundt på ture i Danmark. Formatet gør det nemt at have dem liggende i handskerummet, og med den nye mobile hjemmeside, der kommer i løbet af foråret, kan man altid finde den nærmeste vejkirke.
 
Det er Kirkefondet, der udgiver disse brochurer over vejkirker og andre åbne kirker i Danmark. Brochurerne er atter i 2017 illustreret og layoutet af tegner og grafiker Kim Broström.

Baggrund
Begrebet »vejkirke« stammer fra Sverige og Norge, hvor mange kirker i nærheden af større veje gør sig særlige anstrengelser for at byde vejfarende indenfor, specielt i sommertiden. Vejkirkerne er åbne i dagtimerne, som regel med frivillige »kirkeværter« og ofte med servering af the, kaffe eller saft, ligesom der nogle steder holdes faste andagter i ugens løb.
Det er blevet mere og mere almindeligt, at folk gerne vil benytte kirkerummet uden for de faste gudstjenestetider til personlig andagt, eftertanke eller blot for at få nogle minutters stilhed i en travl hverdag. Dette gælder også, selv om kirken ikke ligger ved befærdede veje i en by. Derfor taler man om »vejkirker og andre åbne kirker«.