Standardsangere

Udover kirkens kor, som synger til alle højmesser, er der fastansat to såkaldte ”standardsangere”.

Standardsangerne synger til alle øvrige tjenester i kirken, på plejehjem og i kapeller samt hvor der i øvrigt måtte blive afholdt tjeneste. Standardsangeren er ofte også ansat som søndagssanger.

Standardsangerne er ansat med fast, månedlig aflønning med dertil hørende rådighedsforpligtelse.

Ofte vil standardsangeren være i stand til at påtage sig solistiske opgaver ved bisættelse, begravelse eller vielse. Dette efter personlig aftale og honorering.


Standardsangere
Stillingerne er vakant – henvendelse til organist@saeddenkirke.dk