Sognepræst Tage Kristian Kristensen

Kirkebogsfører og begravelsesmyndighed
Krebseparken 53
6710 Esbjerg V
Tlf. 75 15 10 13 / 29 47 24 34
E-mail: tkk@km.dk

Træffes bedst efter aftale

Træffes ikke mandag