Klokkerne

I kirketårnet er der ophængt 3 store klokker.

Inskriptionen på de tre klokker er fra salmen "Klokken slår, tiden går" med treklangen: "troen pa ordet sin prøve står", "håbet Guds børn dog fejl ej slår" og "kærlighed ej tæller år".

Sædden Kirke har automatisk klokkeringningssystem; leveret af Thubalka, Vejle.


Klokker og klokkeringning har siden indfrelsen i Danmark for omkring 1100 år siden haft den funktion, at de skulle være tidens budbringer. Det var kirkens klokker, der fortalte de omkringboende mennesker, hvornår de skulle gå i kirke, hvornår de skulle bede, hvad der skete i samfundet, - og sidst men ikke mindst skelnede de mellem glæde og sorg. Kirkeklokker har derfor haft en helt central rolle i det danske samfund.

HVAD BETYDER KLOKKESLAGENE?
Liturgiske ringninger: Ringninger i forbindelse med de faste gudstjenester. Ringningerne forekommer 3 gange med en halv times eller kvarters mellemrum inden gudstjenesten. Ringningen udføres med 100-150 slag svarende til 3 minutter.
Bedeslag: Langsomme, tydelige slag. Disse afgives i 3 tydelige grupper og med 3 langsomme slag. Kirkeklokken ringer bedeslag umiddelbart før gudstjenestens begyndelse. Morgen- og aftenringningen: Disse ligger ofte kl. 08.00 og 18.00. Ringningerne må højst vare 3 minutter og svarer til 100-150 slag. Det hele afsluttes med bedeslag.
Kimen: Kirkeklokkerne kimer før bryllup, påskedagsgudstjeneste og juleaftensgudstjeneste. Fra gammel tid er det udtryk for glæde, og kimning forekommer derfor i forbindelse med højtider og særlige mærkedage. Når klokkerne kimer, ringer de med hurtige slag.

Kilde: Kristendom.dk

Læs mere hér

Skriv kommentar  |   Udskriv  |   Send til ven  |