Døbt - og hvad så?

Engel
I kirken står et dåbstræ. I forbindelse med dåben hænger én fra familien en engel med dåbsbarnets navn og dåbsdato på træet.

Dåbsfamilien bliver ca. ½ år efter dåben inviteret til en børnegudstjeneste for at hente englen.

Dåbslys
Hvert dåbsbarn får et dåbslys med hjem.

Dette lys kan tændes på barnets fødselsdag og dåbsdag til minde om, at han/hun er blevet døbt – og at Gud har lovet at være med os alle indtil verdens ende.

Dåbsklud
Kluden, som barnets hoved i forbindelse med dåben bliver tørret med, får dåbsfamilien også med hjem.

Dåbskluden er strikket af frivillige i sognet. Læs mere om strikkecaféen hér.

Børnegudstjenester
Dåbsfamilierne bliver efter dåben inviteret til 2 specielle børnegudstjenester.
Den første børnegudstjeneste er ½ år efter dåben for at hente englen.
Den anden børnegudstjeneste er, når barnet er 3½-4 år. Her vil dåbsbarnet få en børnebibel.
Børnegudstjenesterne bliver selvfølgelig på børnenes præmisser bl.a. med sang og musik. Efter gudstjenesten er der kaffe og saftevand.

Dåbsoplæring
Vi håber med dette tiltag at styrke dåbsoplæringen i sognet.
Ud over dåbstiltaget består dåbsoplæringen i Sædden sogn bl.a. af babysalmesang, legestue, børne- og familiegudstjenester, minikonfirmander og konfirmander.

Vil du høre mere om dette dåbstiltag, kan du kontakte sognepræst Carina Hansson eller børne- og ungemedarbejder Henriette Schertz Lauridsen.