Velkommen til Saedden Kirke

Har du lyst til at være en del af et netværk med andre i samme situation som dig selv? I Sædden kirke har vi et netværk for aleneforældre, der er blevet alene efter skilsmisse eller død.

Vi mødes næste gang fredag den 10. april kl. 17.30 i Sædden kirke. Vi starter med fællesspisning. Derefter er der aktiviteter for børn, mens der er oplæg ved Evan Mathiesen fra LoveWorks Danmark over emnet: LoveWorks - hvordan får vi glade børn?. Vi slutter aftenen af med kage og kaffe.

folkekirken.dk kan du læse mere om, hvorfor vi fejrer påske.

Du kan også høre skuespiller Thure Lindhardt fortælle om påsken.

I Sædden kirke er der følgende gudstjenester i påsken:

Palmesøndag den 29. marts kl. 10.00 ved Tage Kristian Kristensen
(husk sommertid)

Snapper, børnenes ven fra "Sigurd fortæller Bibelhistorier", tager i fire korte videoer på besøg hos sin ven, præsten Andreas, for at finde ud af, hvorfor vi fejrer påske.

Der er en gammel tradition for at gå Via Dolorosa gennem Jerusalems gader. Man standser ved såkaldte korsstationer, lytter til lidelseshistorien og slutter ved Gravkirken, som ligger, hvor korset stod, og Jesu grav ligger. Det er en gribende oplevelse.

Med denne påskedug, der er en meter bred og 22 meter lang, er der forsøgt at lave en vandring, hvor man kan opleve og gennemleve hele lidelseshistorien fra palmesøndag til påskemorgen.

fredag den 27. marts kl. 18.00

Aktiviteter for både stor og små børn

Pris: voksne 75 kr. og børn 25 kr.

Børnene får pizza og lov til at spise, før de voksne sætter sig til bords. Mens de voksne har påskemåltid, vil der være aktiviteter for børnene.

Tilmelding senest søndag den 22. marts til Jytte og Bent Skovhus
(mail bskc@km.dk eller tlf. 30 52 65 33)

Ud fra et ønske om at give højmessens faste bønner og gudstjenesteled et mere tidssvarende sprogbrug, er præster og menighedsråd blevet enige om at bruge en ny dåbsbøn og nadverliturgi i en forsøgsperiode på et år fra påskedag (søndag den 5. april).

Dåbsbønnen har sin udgangspunkt i en af Holger Lissners bønner i hans bog ”Kollekter og Bønner” fra 2009.

Kirkehøjskole forår 2015
En selvstændig fortsættelse af efterårets tema "Etiske dilemmaer"

Velkommen til en foredragsrække med engagerede og vidende personer, der vil sætte fokus på forskellige problemstillinger omkring det gode og det onde - i mennesket, i samfundet.

Det er svært at få armene ned efter det flotte indsamlingsresultat. 33.620,- kr. fik de 64 friske indsamlere i indsamlingsbøsserne.

Folkekirkens Nødhjælp siger stor tak til jer der gik en tur i det fine vejr, og til jer der tog godt imod indsamlerne.


Med venlig hilsen
Indsamlingsholdet

Til og med den først weekend i maj er der udstilling af ikoner i kirken.

Ikonerne er lavet af konfirmander fra Fourfeldtskolen og Markusskolen sammen med kunstneren Helle Noer. Ikonerne er lavet over konfirmandordene (skriftssteder fra biblen).

Sæt X i kalenderen - årets sogneudflugt bliver onsdag den 3. juni.

Tidspunkt og udflugtsmål er ikke fastsat endnu - følg med hér på hjemmesiden for nærmere information.

Legestuen er et tilbud til forældre med småbørn i alderen 0-6 år, der har lyst til at mødes med andre.

Vi mødes hver tirsdag fra kl. 9.30-11.15.

Læs mere hér

Af og til klager kirkegængere over, der synges for mange "ukendte" salmer ved højmessen. Standardsvaret fra præster og organist er, at salmer er noget, der skal læres, at det tager tid, og det kræver tålmod og helhjertet indsats!

Torsdage i lige uger (dog ikke helligdage) kl. 10.00 fra kirkens indgang

Vi går 5-6 km. i adstadigt tempo, hvor alle kan være med (1,25 - 1,5 time).

Pris kr. 10,-

Ingen tilmelding; mød blot op, hvis du har lyst!

Efter turen er kirken vært ved en kop kaffe.

Præsterne og skoleledelsen på Fourfeldtskolen har fra skoleåret 2015/2016 besluttet, at de kommende 7. klasser på Fourfeldtskolen undervises og konfirmeres sammen med deres tidligere klasser.

Vi byder på:

• Et velsyngende, blandet kor
• Dygtige og søde med-sangere
• 2 fleksible organister
• En skøn korsats (motet) hver søndag
• Noder, der sendes ud i forvejen
• Arbejde 2-5 søndag formiddage om måneden
• Et musikalsk arbejdsmiljø
• Løn - god at supplere SU'en med

Vi forlanger af dig:

Arrangementerne er fællesprojekter i et samarbejde mellem Sædden kirke, ÆldreSagen og Sædding bibliotek.

Du kan læse mere om de enkelte arrangementer, herunder dato og evt. emne, hér.

Aktiviteterne er åbne for alle - kom og vær med!