Velkommen til Saedden Kirke

Snapper, børnenes ven fra "Sigurd fortæller Bibelhistorier", tager i fire korte videoer på besøg hos sin ven, præsten Andreas, for at finde ud af, hvorfor vi fejrer påske.

folkekirken.dk kan du læse mere om, hvorfor vi fejrer påske.

Du kan også høre sognepræst Michael Brautsch og skuespiller Thure Lindhardt fortælle om påsken.

I Sædden kirke er der følgende gudstjenester i påsken:

Palmesøndag den 13. april kl. 10.00 ved Bent Skovhus Christensen

Der er en gammel tradition for at gå Via Dolorosa gennem Jerusalems gader. Man standser ved såkaldte korsstationer, lytter til lidelseshistorien og slutter ved Gravkirken, som ligger, hvor korset stod, og Jesu grav ligger. Det er en gribende oplevelse.

Med denne påskedug, der er en meter bred og 22 meter lang, er der forsøgt at lave en vandring, hvor man kan opleve og gennemleve hele lidelseshistorien fra palmesøndag til påskemorgen.

Så er de nye brochurer over vejkirker og andre åbne kirker for 2014 udkommet. Der er i alt 395 kirker fordelt udover hele landet, der har valgt at være med i brochurerne - og Sædden kirke er igen i år med.

Gospelworkshop i Sædden kirke
med gospel-ikonet
Hans Christian Jochimsen
Lørdag den 24.  maj 2014
kl. 10-17.30

Koncert kl. 19.00
med Hans Christian Jochimsen og
Colin Vassell, London

Til og med den først weekend i maj er der udstilling af ikoner i kirken.

Ikonerne er lavet af konfirmander fra Fourfeldtskolen og Markusskolen sammen med kunstneren Helle Noer. Ikonerne er lavet over konfirmandordene (skriftssteder fra biblen).

til hverdags-tjenester i Sædden Kirke med tilhørende kapeller.

Stillingen er et vikariat, og ønskes besat indtil 15. juni 2014 med mulighed for forlængelse.

Der synges til bisættelser, begravelser, bryllupper, dåbsgudstjenester og andre gudstjenester tirsdag-lørdag.

Du skal være i besiddelse af en klassisk trænet stemme og kunne indstudere salmer fra Den danske Salmebog på egen hånd. Du skal være god til at styre din kalender og møde til tiden.

Vi byder på:

• Et velsyngende, blandet kor
• Dygtige og søde med-sangere
• 2 fleksible organister
• En skøn korsats (motet) hver søndag
• Noder, der sendes ud i forvejen
• Arbejde 2-5 søndag formiddage om måneden
• Et musikalsk arbejdsmiljø
• Løn - god at supplere SU'en med

Vi forlanger af dig:

Arrangementerne er fællesprojekter i et samarbejde mellem Sædden kirke, ÆldreSagen, Sædding bibliotek og Esbjerg Kommune.

Du kan læse mere om de enkelte arrangementer, herunder dato og evt. emne, hér.