Velkommen til Saedden Kirke

- men betjenes af Gjesing kirkekontor,
Ulvevej 110 • 6715 Esbjerg N • Tlf. 75 13 70 00; E: kordegn@gjesingkirke.dk

Åbningstid: Man-onsdag og fredag kl. 9 – 12.30, torsdag kl. 12-16.

Mere info ved kbf. sognepræst Tage K Kristensen tkk@km.dk,
- der også kan kontaktes på tlf. 7515 1013.

Mandag den 4. maj -
søndag den 10. maj

Hele uge 19 vil kirken summe af aktivitet, idet elever fra 3. klasserne på Fourfeldtskolen indtager kirken som minikonfirmander.

Børnene skal lære Sædden kirke og personalet bedre at kende. Gennem bibelfortælling, sang, leg, løb og kreative aktiviteter får børnene et større kendskab til kirken og den kristne tro på en spændende måde.

I december måned sidste år var der en gudstjeneste for ældre i Sædden Kirke.

Dette vil vi gerne gentage og inviterer derfor til gudstjeneste onsdag den 20. maj kl. 15.00. Sognepræst Bent Skovhus Christensen står for gudstjenesten. Denne gang er der også kaffe med boller og lagkage i salen, hvor vor organist Birgit Bitsch Antonsen vil spille på harmonika. Og selvfølgelig bliver der også fællessang.

tirsdag den 19. maj kl. 10.30
for småbørn og voksne
ved Carina Hansson

Vi skal i sang og fortælling høre om kirkens fødselsdag.

Inden gudstjenesten er der fra kl. 9.30 kaffe, saft og brød i salen.

Gudstjenesten arrangeres i samarbejde med legestuen.

Mandag den 25. maj kl. 14.00 i Byparken i Esbjerg

Prædikant: seminarielektor og tidligere præst Kirsten M. Andersen, Ribe
Liturg: sognepræst Bent Skovhus Christensen, Sædden
Musik: Organist Lasse Toft Eriksen og Treenighedskirkens Drengekor

Medbring selv tæppe og evt. kaffe

Turen går i år til Svendborgegnen, hvor vi skal besøge Vor Frue Kirke og dernæst sejle med færgen ”Helge” til Valdemars Slot på Tåsinge. Middagen indtages i Kolding  på restaurant Asian Mongolian i Kolding.

Så er de nye brochurer over vejkirker og andre åbne kirker for 2015 udkommet. Der er i alt 407 kirker fordelt udover hele landet, der har valgt at være med i brochurerne. Og som noget helt nyt er der nu også 108 af vejkirkerne, der er blevet cykelvenlige vejkirker - herunder Sædden kirke.

Ud fra et ønske om at give højmessens faste bønner og gudstjenesteled et mere tidssvarende sprogbrug, er præster og menighedsråd blevet enige om at bruge en ny dåbsbøn og nadverliturgi i en forsøgsperiode på et år fra påskedag (søndag den 5. april).

Dåbsbønnen har sin udgangspunkt i en af Holger Lissners bønner i hans bog ”Kollekter og Bønner” fra 2009.

Legestuen er et tilbud til forældre med småbørn i alderen 0-6 år, der har lyst til at mødes med andre.

Vi mødes hver tirsdag fra kl. 9.30-11.15.

Læs mere hér

Af og til klager kirkegængere over, der synges for mange "ukendte" salmer ved højmessen. Standardsvaret fra præster og organist er, at salmer er noget, der skal læres, at det tager tid, og det kræver tålmod og helhjertet indsats!

Torsdage i lige uger (dog ikke helligdage) kl. 10.00 fra kirkens indgang

Vi går 5-6 km. i adstadigt tempo, hvor alle kan være med (1,25 - 1,5 time).

Pris kr. 10,-

Ingen tilmelding; mød blot op, hvis du har lyst!

Efter turen er kirken vært ved en kop kaffe.

Tirsdag den 26. maj kl. 19.30
Skotsk Duo:
Duncan Strachan, cello
Rachel Spencer, violin
begge klassisk uddannede musikere
Fri entré

Præsterne og skoleledelsen på Fourfeldtskolen har fra skoleåret 2015/2016 besluttet, at de kommende 7. klasser på Fourfeldtskolen undervises og konfirmeres sammen med deres tidligere klasser.

Vi byder på:

• Et velsyngende, blandet kor
• Dygtige og søde med-sangere
• 2 fleksible organister
• En skøn korsats (motet) hver søndag
• Noder, der sendes ud i forvejen
• Arbejde 2-5 søndag formiddage om måneden
• Et musikalsk arbejdsmiljø
• Løn - god at supplere SU'en med

Vi forlanger af dig:

Arrangementerne er fællesprojekter i et samarbejde mellem Sædden kirke, ÆldreSagen og Sædding bibliotek.

Du kan læse mere om de enkelte arrangementer, herunder dato og evt. emne, hér.

Aktiviteterne er åbne for alle - kom og vær med!