Velkommen til Saedden Kirke

Torsdage i lige uger (dog ikke helligdage) kl. 10.00 fra kirkens indgang

Vi går 5-6 km. i adstadigt tempo, hvor alle kan være med (1,25 - 1,5 time).

Pris kr. 10,-

Ingen tilmelding; mød blot op, hvis du har lyst!

Efter turen er kirken vært ved en kop kaffe.

Sædden Kirke søger en kirketjener til ansættelse pr. 1. september 2015. Stillingen er på fuld tid med fleksible arbejdstider, svarende til gennemsnitlig 37 timer pr. uge.

Sædden Kirke ligger i Sædding, Esbjerg Kommune, og hører til Skads Provsti i Ribe Stift. Vi er en aktiv kirke med mange aktiviteter og god kirkegang.

Sædden kirke er at finde på den nye hjemmeside www.dinkirkedinkultur.dk.

På hjemmesiden finder man aktivitetsforløb til 4-6 årige børnehavebørn og undervisningsforløb til 0. -6. klasse. Men fortællearkene m.v. kan sagtens bruges af alle.

Trinitatis betyder treenighed på latin.

Trinitatistiden begynder søndagen efter pinse og varer til sidste søndag før advent.

Som noget nyt er der i sommeren 2015 åben i salen for frivillig leg og samvær hver tirsdag fra kl. 9.30-11.15; ta' gerne en madpakke med.

Af og til klager kirkegængere over, der synges for mange "ukendte" salmer ved højmessen. Standardsvaret fra præster og organist er, at salmer er noget, der skal læres, at det tager tid, og det kræver tålmod og helhjertet indsats!

Torsdag den 13. august kl. 19.30
Esbjerg Festuge
Thomas Krogh, sang
+ ?
Birgit B. Antonsen, orgel, klaver og harmonika
Fri entré

Præsterne og skoleledelsen på Fourfeldtskolen har fra skoleåret 2015/2016 besluttet, at de kommende 7. klasser på Fourfeldtskolen undervises og konfirmeres sammen med deres tidligere klasser.

Vi byder på:

• Et velsyngende, blandet kor
• Dygtige og søde med-sangere
• 2 fleksible organister
• En skøn korsats (motet) hver søndag
• Noder, der sendes ud i forvejen
• Arbejde 2-5 søndag formiddage om måneden
• Et musikalsk arbejdsmiljø
• Løn - god at supplere SU'en med

Vi forlanger af dig:

Arrangementerne er fællesprojekter i et samarbejde mellem Sædden kirke, ÆldreSagen og Sædding bibliotek.

Du kan læse mere om de enkelte arrangementer, herunder dato og evt. emne, hér.

Aktiviteterne er åbne for alle - kom og vær med!