Velkommen til Saedden Kirke

Mandag den 7. marts -
søndag den 13. marts

Hele uge 10 vil kirken summe af aktivitet, idet elever fra 4. klassen på Markusskolen indtager kirken som minikonfirmander.

Børnene skal lære Sædden Kirke og personalet bedre at kende. Gennem bibelfortælling, sang, leg, løb og kreative aktiviteter får børnene et større kendskab til kirken og den kristne tro på en spændende måde.

Søndag d. 13. marts 2016 vil vi i Sædden sogn gerne sende så mange frivillige indsamlere på gaden, at alle i sognet får mulighed for at give verdens fattigste kvinder en håndsrækning.

Dele-filosofien har vundet frem de seneste år. Ideen i deleøkonomien er at udnytte vores egne - og hinandens - ressourcer på en gensidigt fordelagtig måde.

Med dette tilbud ønsker vi at danne et netværk, hvor aleneforældre, cellerne, ALPHA og andre interesserede kan mødes.

Søndag den 31. januar holdt babysalmesangen 10 års fødselsdag.
Ca. 140 børn og voksne havde trodset hagl og blæsevejr for at møde Sille og Palle til salmeswing i kirken. Der blev sunget, danset, hoppet, raslet, vinket og klappet. Og det selvom Sille havde en doven guitar, der både skulle vækkes og til sidst også puttes i soveposen.

Foredrag med Michael Brautsch
mandag den 7. marts kl. 19.30

Michael Brautsch, cand. theol., felt- og sognepræst, holder oplæg inden for den eksistensfilosofiske retning. På tværs af kulturer og religiøse baggrunde, på jagt efter det der binder os sammen som mennesker, i vores eksistens, i vores søgen og spørgen og i vores nysgerrighed.

Orglet er et imponerende instrument med musikalsk rige muligheder. Jeg husker stadigvæk, hvordan jeg som dreng med mine forældre besøgte en af landets domkirker. Jeg blev helt væltet omkuld af det store orgelbrus i kirken. Orgelmusik sætter sig i kroppen. Sådan siger Elof Westergaard, biskop over Ribe Stift og protektor for Vestjysk Orgelfestival på omslaget af folderen "Vestjysk Orgelfestival 2016".

Torsdage i lige uger (dog ikke helligdage) kl. 10.00 fra kirkens indgang

Vi går 5-6 km. i adstadigt tempo, hvor alle kan være med (1,25 - 1,5 time).

Pris kr. 10,-

Ingen tilmelding; mød blot op, hvis du har lyst!

Efter turen er kirken vært ved en kop kaffe.

Programmet for 2015 - 2016

Programmet for den kommende sæson i foredragsforeningen finder du hér samt i våbenhuset.

Alt handler som bekendt ikke om indre skønhed. Sædden Kirke er startet på en "make over" og vil forny sit annonceringsmateriale. I den forbindelse mangler vi en større og bedre billed-database. Vi mangler billeder/fotografier af begivenheder i Sædden Kirke, hvor mennesker er i centrum. 

Derfor søger vi frivillige til at fotografere.

Midt i den daglige travlhed kan det være svært at få læst så meget i Bibelen, som man gerne vil. Hvis du mangler et redskab til at sætte struktur på din bibellæsning, er Bibellæseplanen noget for dig.

Hvad er Bibellæseplanen?
Bibellæseplanen er en kalender med udvalgte skriftsteder til hver dag i året. Læseplanen har til hensigt at åbne og udbrede Bibelens tekster.

Til dramatisering af fx. bibelhistorier mangler vi udklædningstøj, sko eller andet tilbehør.

Veste, habitjakker/-bukser eller kjoler kunne bruges i lignelsen om den fortabte søn; bukser og bluser til sømændene i lignelsen om Jonas i fiskens bug eller måske arbejdstøj til lignelsen om arbejderne i vingården - festtøj til lignelsen om det store festmåltid osv.

Tit mangler vi også sko, støvler, briller, hatte osv.

Sædden kirke er at finde på den nye hjemmeside www.dinkirkedinkultur.dk.

På hjemmesiden finder man aktivitetsforløb til 4-6 årige børnehavebørn og undervisningsforløb til 0. -6. klasse. Men fortællearkene m.v. kan sagtens bruges af alle.

Af og til klager kirkegængere over, der synges for mange "ukendte" salmer ved højmessen. Standardsvaret fra præster og organist er, at salmer er noget, der skal læres, at det tager tid, og det kræver tålmod og helhjertet indsats!

Præsterne og skoleledelsen på Fourfeldtskolen har fra skoleåret 2015/2016 besluttet, at de kommende 7. klasser på Fourfeldtskolen undervises og konfirmeres sammen med deres tidligere klasser.

Vi byder på:

• Et velsyngende, blandet kor
• Dygtige og søde med-sangere
• 2 fleksible organister
• En skøn korsats (motet) hver søndag
• Noder, der sendes ud i forvejen
• Arbejde 2-5 søndag formiddage om måneden
• Et musikalsk arbejdsmiljø
• Løn - god at supplere SU'en med

Vi forlanger af dig: